PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Технологията, която промени футбола

Възможностите, които технологията дава на съдиите, промениха футболната игра и увеличиха усещането за справедливост.

© Reuters

Възможностите, които технологията дава на съдиите, промениха футболната игра и увеличиха усещането за справедливост.

Как ще се промени в бъдеще футболът ...

Източник: Dnevnik.bg