PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план на Шабла ще се състои днес

Обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план на Шабла ще се състои днес

© Ники Петков, БДЗП

Обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план на Шабла ще се състои днес от 10 ч. днес в сградата на общинската администрация в града.

В обхвата на плана попадат части от осем защитени зони – „Шабленски езерен комплекс“, „Дуранкулашко езеро“, „Калиакра“ и „Било“ за опазване на дивите птици, и „Езеро Дуранкулак“, „Езеро Шабла-Езерец“, „Комплекс Калиакра“ и „Крайморска Добруджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. По тази причина към него е изготвена и Екологична оценка. Още в началото на тази година обаче екологични и граждански сдружения възразиха срещу предложения вариант на Общ устройствен план на Шабла.

Според Българското дружество за защита на птиците неговото приемане ще доведе до небалансирано инфраструктурно развитие на територията на общината и до създаването на нови мащабни урбанизирани територии в близост до черноморското крайбрежие, където са едни от най-чувствителните зони по отношение на уникалното биологично разнообразие, характерно за общината. От сдружението твърдят също, че проектът за Общ устройствен план на Шабла предвижда над 46% от бреговата ивица между Тюленово и границата с Румъния да бъде застроена, докато в момента там урбанизираните територии заемат само 16 км от брега.

Информация от предстоящото по-късно днес обществено обсъждане очаквайте на dnevnik.bg