PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Сенчестото банкиране в ЕС неочаквано се е свило през 2017 г.

 Секторът на „сенчестото банкиране“ в Европа се е свил миналата година, неочаквано отстъпвайки пазарен дял на традиционните кредитори след повече от десет години на често бърз растеж, показва доклад на Европейския съвет за системен риск (European Systemic Risk Board), цитиран от Ройтерс.

Активите, притежавани от сенчести банки в ЕС – финансови компании извън традиционните банки, застрахователни компании, пенсионни фондове и клирингови къщи, са намалели с 0,1% до 42,3 трлн. евро (48,9 трлн. долара), а цялостната финансова система се е разширила с 0,9%, сочат данните от доклада.

Сенчестото банкиране, което обхващат широка гама от операции, включително хедж фондове и секюритизиращи инструменти, се разрастваше бързо години наред. Това предизвика притеснения за финансовата стабилност в сектор, в който липсва прозрачността на традиционните кредитори.

Те често се оплакват, че сенчестите банки са изправени пред по-смекчени регулации, включително изисквания относно капитала, което улеснява завземането на пазарен дял и в същото време измества риска към по-непрозрачен сектор, намалявайки сигурността на финансовата система.

Сред уязвимостите, посочени в доклада, са риск за ликвидността, риск от разпространение в други сектори и в рамките на сенчестото банкиране, както и ливъридж, натрупан чрез използването на деривати и ценни книжа за финансиране на трансакциите.

Свиването на сектора миналата година се дължи почти изцяло на сегмент от сенчестото банкиране, за което ЕССР не публикува подробна статистическа разбивка, но говори за активи на стойност около 20 трлн. евро.Тези „остатъчни активи“ са наречени така, защото не са разбити по-подробно, за да отразят собствеността им в данни за финансовите сметки. Сегментът предизвиква безпокойство главно заради липсата на статистическа информация, тъй като активите не се търгуват на откритите пазари и може да бъдат третирани по различен начин в отделните страни.

 

Но ЕССР отбелязва, че голяма част от тези „остатъчни“ активи може дори да не са включени в сенчестото банкиране, тъй като е възможно значителна част от тях да е била използвана от корпорации да наливат пари към други подразделения на компанията.

На практика всички останали сегменти на сенчестото банкиране са се разширили начело с различни инвестиционни фондове, които са притежавали активи на стойност 13,5 трлн. евро към края на миналата година. Това е ръст спрямо 12,2 трлн. долара година по-рано.

„Нетните потоци са били особено силни за облигационните и смесените фондове през периода на трайно ниска волатилност на финансовия пазар, като са прибавили съответно 250 млрд. евро и 290 млрд. евро към тези сектори през 2017 г.“, отбелязва ЕССР.

Общите активи на финансовите корпорации в еврозоната са останали стабилни през 2017 г. на ниво от 1,9 трлн. евро.