PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Лекарят ми е българин. Водопроводчикът

 Повече източноевропейци и по-малко бежанци: в публикуваните тези дни данни на Германската статистическа служба се откроява нова тенденция. Докато през 2015 болшинството пристигащи в Германия чужденци са били бежанци от държави, в които бушуват кризи и войни, то през миналата година нещата стоят другояче. През 2017 в Германия са се преселили особено много граждани на ...

Източник: Klassa.bg