PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Германия: омразата към чужденците и мюсюлманите расте

Изследователите установяват, че особено са се засилили предразсъдъците спрямо мюсюлманите, ромите и синтите. Оливер Декер подчертава, че срещу тези малцинства се надигат застрашителни агресии. Почти 60% от анкетираните смятат, че ромите и синтите са склонни към престъпления. А това е с 5% повече в сравнение с 2014 година. Същевременно над 44% от анкетираните са на мнение, че миграцията на мюсюлмани към Германия трябва да бъде забранена. През 2014 година това становище застъпваха 36,5% от германските граждани. Повече от половината германци (55,8 процента) дори казват, че заради многото мюсюлмани се чувстват като чужденци в собствената си страна. При това процентите в източната част на страната са значително по-високи от тези в западните провинции.

А какво е отношението към евреите в Германия? Съгласно студията, всеки десети германец е на мнение, че влиянието на евреите „и днес е много силно“. Също толкова много германци смятат, че евреите имат нещо особено и странно в себе си, и затова „не се вписват особено добре в германското общество“. Авторите на изследването предполагат, че много повече германци застъпват антисемитски позиции, но не се осмеляват да го признаят официално.

Последиците за демократичния ред

Оливер Декер предупрежва, че това развитие може да застраши демокрацията в Германия. 90% от анкетираните казват, че одобряват демократичната идея, само че много от тях свързват това понятие с нещо друго, а не с общество, в което всички хора имат равни прави и свободи. „Сред голяма част от населението е залегнала представата, че демокрацията може да бъде нещо като диктатура на мнозинството“, казва Оливер Декер. А това само по себе си представлява заплаха за демокрацията.

Съгласно студията, почти 8% от анкетираните вярват, че диктатурата при определени обстоятелства е по-добрата държавна форма. А 11% мечтаят за лидер, който да „управлява страната с твърда ръка за благото на всички“. Изследователите установяват, че ксенофобските и антидемократични нагласи са особено изявени сред избирателите на партията „Алтернатива за Германия“ – съответно 55% и 13,2%. Ксенофобските нагласи сред избирателите на ХДС/ХСС, социалдемократите и либералите също са относително високи – става дума за близо 20%.

В изследването все пак се отбелязва и нещо положително. „Можем да кажем, че 30% от населението са демократично настроени. Това може и да звучи малко, но тези хора са готови да се застъпят за демокрацията и са способни да уважават и други позиции“, казва Оливер Декер. Въпреки че голяма част от германците са раздвоени по отношение на демокрацията, това не означава автоматично, че те са авторитарно настроени. И все пак: 40% от хората могат да си представят авторитарни обществени структури. „Затова в момента наблюдаваме толкова силно изявена поляризация в обществото“, заключава Оливер Декер.