PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

НСИ отчита дефлация с 0,3%

Увеличаването на разходите за труд на работодателите в частния сектор у нас в сравнение с 2016 е 11 %. Изпреварва ни само Румъния с 12,9 %.

Най-висок ръст в заплащането се отчита в сферата на недвижимите имоти, административните дейности, образованието, търговията и производството.

...

Източник: Frognews.bg