PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Лиляна Павлова: Председателството управляваше умело работата си

Въпреки БСП, Българското председателство управляваше умело този сложен и изпълнен с постоянна работа процес, водеше преговори, съгласувания, постигаше консенсус, беше честен и неутрален посредник между държавите членки за постигане на цели, които да дадат възможност на Европа да се развива успешно и да дава сигурност и стабилност на своите над ...

Източник: Standartnews.com