PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

ПРОТЕСТЕН МИТИНГ И СРЕЩА В „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ” АД

 На  12.Х.18г. в офиса на „Холсим Кариерни материали Пловдив” АД намиращ се в близост до с. Белащица, се проведе среща между: Инициативен Комитет /ИК/ съставен от жителите на седемте засегнати села от добивната дейност на кариерата и представители на концесионера и на държавната и общинската  власти. В срещата взеха участие:

         г-н Емил Брайчев – Изпълнителен директор на  „Холсим Кариерни материали Пловдив” АД, домакин на срещата.

 

         г-н Георги Тютюков – зам. Кмет на община Пловдив

 

         г-н Станислав Станков – Началник дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол в Министерство на енергетиката

 

 представител на Министерство на Земеделието

 

         Д-р Стефан Шилев – Директор на РИОСВ Пловдив

 

         Г-жа Мариана Кондаклиева – Началник отдел контролна дейност РИОСВ Пловдив

 

         г-н Емил Георгиев Председател на ПК Екогласност

 

         г-н Боян Йорданов /геодезист/ експерт на ПК Екогласност

 

         членове на ИК – г-н Иво Кемалов, г-жа Добрина Палаурова, г-жа Ани Кемалова, г-н Атанас Атанасов /еко-експерт/, г-н Димитър Митев,

 

         д-р Емилия Караславова – Доброджалийска

 

На срещата бяха обсъдени въпроси свързани с добива на инертни материали – замърсяване на въздуха с фини прахови частици, организация на движението на камионите, рекултивация на изчерпаните територии, добива на материали извън концесионните рамки, продължаване на срока на концесията и нейното евентуално разширяване.

 

Преди започване на срещата ИК, бе организирал протестен митинг пред входа на „Холсим Кариерни материали Пловдив” АД. На множеството плакати можеше да се прочетат исканията на местните жители:

 

СТОП на старите НЕ на новите КАРИЕРИ

 

КРАЙ с КОНЦЕСИИТЕ     ВЪРНЕТЕ ни ПРИРОДАТА!

 

Нова концесия в Белащица и региона е сигурен път към ЕКОКАТАСТРОФА!

 

Този път в протестите освен селата Белащица, Гълъбово, Куклен, Брани поле, Руен, Куклен и  Марково се бяха включили  жители на град Пловдив.

 

Очаквайте пълния текст и интервюта от проведената среща.