PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Над 2 500 000 лева приход от обектите ни в ЮНЕСКО

Над два милиона и половина приходи са донесли за 2017 г. българските обекти в списъка на световното материално културно наследство на ЮНЕСКО. Цифрите, разбира се, са донякъде относителни, тъй като централизирана информация за това няма нито в Министерството на културата, нито в Министерството на туризма. Някои от музеите, отговарящи за ...

Източник: Klassa.bg