PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Конкурентоспособна ли е българската икономика

 Тази седмица беше публикувано поредното издание на Индекса за глобална конкурентоспособност 2018 г., изготвяно от Световния икономически форум. Основната цел на индекса е да се оцени способността на всяка страна да осигури благоденствие за гражданите си. За постигането ѝ се използват редица измерители, разделени на 12 основни категории, обхващащи показатели за ...

Източник: Klassa.bg