PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Ивановден е! Много и все красиви имена черпят, а традициите повеляват да..

 Днес празнуваме Ивановден или иначе казано Свети Йоан Кръстител, Този ден християнската църква отрежда на най-великия от пророците, който ревностно проповядва идването на Христос сред хората – на Йоан Кръстител или Предтеча. Светецът се почита като покровител на кумството и побратимството. На Ивановден продължават обичаите и обредите, свързани с вярата ...

Източник: Klassa.bg