PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

БСП внася Административнопроцесуалния кодекс в Конституционния съд

 Според Нинова с промените в АПК се ограничават гражданските права на хората.

 

„С тези предложения се обръща сегашният принцип на правовата държава, на конституционния ред. Заседанията, в които гражданите защитават правата си срещу актове на властта, която и да е, от която и да е партия, досега бяха открити. Сега това се обръща – принципът става закрити заседания, по изключения – открити“, посочи тя. 

 

„Второто, срещу което не сме съгласни – увеличава се размерът на простите и пропорционалните такси, когато хората искат да защитят свое гражданско право срещу акт на властта, която и да е тя. Тук не става въпрос за партийни интереси. Става въпрос за държавност и принципи на конституционния ред. Управляващите предлагат физическо лице, гражданин на България, който и досега, за да защити свое право, е плащал 5 лв., оттук нататък да плаща 70 лв. – 14 пъти по-скъпо. Ако е юридическо лице с нестопанска цел, ще се плаща 74 пъти по-висока такса“, изтъкна Нинова.

 

„Третото – ако гражданите не са съгласни с решението на първоинстанционния съд, имат право да обжалват до горестоящия съд. Вече няма да имат това право, ако този закон мине. Една инстанция и каквото реши съдът. Има и други промени, но това са основните, които засягат всеки български гражданин, независимо от неговата политическа, идеологическа ориентация и социален статус“, подчерта лидерът на БСП.

 

Според Корнелия Нинова, ако законът бъде приет, решенията ще се вземат на тъмно и обществото няма да има достатъчно информация какви решения се взимат, което е нарушаване на принципа за достъп до информация.

 

„Второ- много хора няма да могат да  защитят  правата си, защото увеличението на таксите няма да е посилно за онези, които искат да оспорват акт на властта за отпускане на социални помощи. Знаем кои хора кандидатстват за социални помощи- социално слабите. Ако досега за това са били необходими 5 лв. Сега, за да потърсят правата си, ще са необходими 30лв. Шест пъти. Увеличихте ли с толкова доходите на хората, уважаеми народни представители, за да им увеличавате с толкова таксите?“, обърна се Нинова към управляващите. 

 

Следващото последствие от това решение е ограничаване на правото човек да търси правосъдие на всички инстанции, които Конституцията повелява, посочи лидерът на БСП.

 

„Уважаеми българи, ако имате частен имот и властта реши да ви го отчужди, за да го даде на приближен до властта олигарх, да прави там концесия за добив на подземни богатства, досега имахте право да го обжалвате на две инстанции, сега – не. Лишени сте от правото да ползвате правосъдие на две инстанции. Ето това се казва ограничаване на достъпа до правосъдие“, даде пример тя. 

 

 

Според Нинова с измененията в АПК се нарушава принципът за разделение на властите.

 

„Смятам, че това е сериозен удар по правовата държава. Смятаме, че това е сериозно посегателство по държавността и основите й заложени в българската Конституция и тук няма ГЕРБ, БС, ОП. С тези норми, независимо кой ще управлява, изправяте държавата срещу народа. Неслучайно различни хора, различни партии, експерти, граждански организации – сме против това, защото тук няма партийност, тук има принципи, има човешки права. Изненадана съм, че вие, Европейската партия, с тези решения европейски нарушавате Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата за правата в Европейския съюз. Ето защо, ако днес приемете този закон, в името на конституцията, правовата държава и защитата на правата на българските граждани, депутатите от  „БСП за България” сме подготвили и подписали жалба до Конституционния съд. В деня, в който този закон бъде обнародван, внасяме жалбата в КС“, заяви Нинова.