PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Състезанието за 5G или как Китай вече не иска и няма да стои встрани

 Почти всяко десетилетие бележи значима промяна в мобилните устройства. Първите мобилни мрежи се появиха през 80-те и от тогава постоянно биват подобрявани. 10 години след тях се появи първият GSM апарат, а с началото на новия век дойде и 3G скоростта. LTE, като следващата стъпка, пък се появи преди 8 ...

Източник: Klassa.bg