PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Дори самият Facebook не разбира Facebook

 Google Plus е мъртъв и най-очевидният коментар за това е: О, все още ли съществуваше? Смъртта на бившия конкурент на Facebook е напълно заслужена. Независимо от това този край маркира и една кулминация.

Социалните медии са текущото състояние на цифровото общество, задаващи тона на обществеността, политиката, неприкосновеността на личния живот в ...

Източник: Klassa.bg