PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Отчетът за бюджетните разходи на Варна през 2016 г. – "не компютри, а компоти"

Подлезът, в който ефектното осветление е струвало на данъкоплатците във Варна 37 хил. лв.

© Дневник

Подлезът, в който „ефектното осветление“ е струвало на данъкоплатците във Варна 37 хил. лв.

Публикуваният „Отчет на бюджета и на сметката ...

Източник: Dnevnik.bg