PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Общинският съвет във Варна одобри поемането на нов дълг от над 46 млн. лв.

Общинският съвет във Варна одобри поемането на нов дълг от над 46 млн. лв.

© Юлия Лазарова

С почти пълно единодушие съветниците от Постоянната комисия „Финанси и бюджет“ на Общинския съвет във Варна дадоха съгласието си ...

Източник: Dnevnik.bg