PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Кметът на Варна отдава безплатно имот на асоциация, самонастанила се в сграда за крайно нуждаещи се

Имотът на ул. Драгоман №14 във Варна част от който безвъзмездно ще получи Асоциацията на българите по света, оглавявана от Кирил Йорданов.

© Google Maps

Имотът на ул. „Драгоман“ №14 във Варна част от който безвъзмездно ще получи Асоциацията на българите по света, оглавявана от Кирил Йорданов.

Кметът на Варна Иван Портних (ГЕРБ) е предложил общински имот в центъра на Варна да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на сдружение, оглавявано от печално известния му предшественик Кирил Йорданов. Същото сдружение е ползвало в продължение на повече от десет години без правно основание и решение на Общинския съвет във Варна друг общински, жилищен имот, предназначен за настаняване на крайно нуждаещи се.

Предложението на Иван Портних е изпратено до Общинския съвет и Постоянната комисия „Собственост и стопанство“ във Варна на 24 октомври т.г. То е за „учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, находящ се на ул. „Драгоман“ №14″. Помещението, намиращо се на този адрес трябва

да бъде отдадено за пет години

на „Асоциацията на българите по света“. Йорданов стана председател на сдружението през ноември 2013 г. – девет месеца, след като оставката му е поискана от ГЕРБ и бе принуден да я подаде под натиска на безпрецедентни улични протести. Заради избора на Йорданов, дни по-късно, членове на асоциацията се разграничиха от ней.

Иван Портних

© Дневник

Иван Портних

От предложението на Портних до Общинския съвет във Варна става ясно, че до момента Сдружение „Асоциация на българите по света“ е ползвало без правно основание т.е. като

самонастанило се

друг общински имот на ул. „Джеймс Баучер“ №38. Той се състои от двор с над 240 кв.м. и близо 50 кв. м. жилищни помещения.

Сградата, педназначена за настаняване на крайно нуждаещи се, в която в момента се е самонастанила Асоциацията на българите по света.

© Google Maps

Сградата, педназначена за настаняване на крайно нуждаещи се, в която в момента се е самонастанила Асоциацията на българите по света.

От предложението на Портних става ясно също, че той е бил информиран и за друга сериозна нередност, свързана с ползването на имота от асоциацията, оглавявана от Йорданов. В текста изрично е записано, че къщата на ул. „Джеймс Баучер“ №38 е жилищен имот. Според действаща и в момента наредба на Общинския съвет във Варна ,

ползването на жилища за нежилищни нужди е забранено.

Въпреки това в продължение на повече от десет години сдружението я е ползвало именно по този начин – като офис. Към момента то продължава да е регистрирано именно на този адрес. Сега Иван Портних не само не налага санкция на Асоциацията на българите по света за акта на самонастаняване и нарушаването на общинските разпоредби, но предлага да й бъде отдаден за ползване друг имот, намиращ се този път в идеалния център на Варна.

Според Закона за общинската собственост като сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българите по света“ има право да получи имота на ул. „Драгоман“ №14 безвъзмездно –

без да плаща наем.

Предоставянето на тази възможност обаче зависи единствено от решението на Общинските съветници, които биха могли да решат и обратното. Точно тази възможност е станала повод за разнобой по време на последното заседание на Постоянната комисия „Собственост и стопанство“ във Варна.

Кирил Йорданов

© Спас Спасов

Кирил Йорданов

При разглеждане на предложението, направено от Иван Портних, съветникът Григор Григоров (Реформатори и патриоти) е настоял общинският имот да бъде отдаден за ползване срещу месечен наем. След проведения дебат част от групата на ГЕРБ в комисията е подкрепила предложението на Григоров, а това е станало

причина за конфликт

със съпартийците им.

Според съветник от групата на ГЕРБ, пожелал да не бъде назоваван, преди заседанието на комисията той и колегите му са били инструктирани да подкрепят именно безвъзмездното отдаване на имота, записано и в предложението на Портних. С него на Общинския съвет се дава и възможност освен от наем да освободи сдружението, оглавявано от Кирил Йорданов и от дължимите режийни разноски в размер на 466 лв.

До 2013 г. Кирил Йорданов бе почетен председател на „Асоциацията на българите по света“, оглавявана от Алексъндър Чирков. В това си качество и като кмет на Варна (1999 г. – 2013 г.) той е позволил на сдружението да ползва без правно основание жилищен имот, предназначен за настаняване на крайно нуждаещи се граждани за нежилищни нужди.