PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Дрон, 37 хил. лв. за светещо въже и елха за 15 хил. лв., или за какво е харчила Варна през 2016 г. (допълнена)

Светещото въже за 37 хил. лв. в един от подлезите на Варна

© Дневник

Светещото въже за 37 хил. лв. в един от подлезите на Варна

За около 200 м светодиодно въже, поставено в автомобилен подлез ...

Източник: Dnevnik.bg