PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Кредитите за бизнеса и домакинствата надхвърлят 51 млрд. лева

 В края на третото тримесечие на тази година кредитите за бизнеса и домакинствата са достигнали 51,096 млрд. лева, при 4,2% годишен ръст, отбелязва статистиката на Българската народна банка (БНБ).

За сравнение, годишното увеличение към края на юни е било 3,5%, показват предварителните данни на централната банка.

 

Броят на изтеглените от банките заеми в края на третото тримесечие на тази година са 2,784 млн. броя и на годишна база броят им нараства с 0,9%, докато в края на юни повишението за трите месеца спрямо миналата година беше 1%.

В края на септември спрямо края на второто тримесечие броят на тези кредити се повишава с 0,7%, а размерът им – с 1,4%, изчисляват в БНБ.

Размерът на заемите за бизнеса в края на септември възлиза на 31,585 млрд. лева и нараства с 3,1% на годишна база в сравнение с 2% увеличение за трите месеца до края на юни.

В края на третото тримесечие на тази година броят на кредитите за фирмите са 152 хил. броя, като се повишават на годишна база с 8,7%, докато ръстът в края на второто тримесечие спрямо същия период на 2016 г. беше 9,3%.

По данни на БНБ, броят на кредитите за бизнеса на фирмите в края на септември нараства с 0,3% на тримесечна база, а размерът им се увеличава с 1,6%.

Размерът на заемите за домакинствата нараства на годишна база с 5,9% и достига 19,511 млрд. лева, докато  в края на второто тримесечие ръстът беше 6% спрямо вторите три месеца на 2016 г.

В края на септември, в сравнение с края на юни, броят на тези кредити нараства с 0,7%, а размерът им – с 1,3%.

Към 30 септември броят на кредитите на гражданите се увеличава с 0,4% на годишна база и те достигат 2,632 млн. броя, при 0,5% повишение в края на второто тримесечие на годишна база, показват предварителните данни на централната банка.