PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Предлагат удвояване таксата за концесията на Банско

 Премиерът Борисов иска първо да се приеме планът за управление на парк „Пирин“

като се отстранят неяснотите и възможностите за противоречиви тълкувания по неговото прилагане, да се въведат ясни механизми за контрол и санкции, в това число еднозначно определяне на обекта на концесията и на основния метод за изчисляване на концесионното ...

Източник: Klassa.bg