PLANETA.BG СЕ ПРОДАВА | PLANETA.BG IS FOR SALE

Покана за проекти по европейската здравна програма

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните към Европейската комисия обяви покана за предоставяне на предложения за проекти по Програмата за здравето. 

Всички проектни предложения трябва:
да осигуряват висока добавена стойност на равнище ЕС;
да включват най-малко трима партньори (отделни юридически лица) от различни държави;
да бъдат новаторски; и
да продължават ...

Източник: Dnevnik.bg